Skip to Main Content Skip to Footer

Publication

Grym data gweinyddol mewn Cynhyrchiant a’r Pandemig: Heriau a Mewnwelediadau o Covid-19

Mae’r llyfr blaengar hwn yn archwilio effeithiau posibl pandemig Covid-19 ar gynhyrchiant.

Ochr yn ochr â chydweithwyr yn ADRUK, mae tîm AD|ARC yn rhoi cipolwg ar bŵer data gweinyddol i ddeall effeithiau’r pandemig ar Amaethyddiaeth y DU.

Mwy

Mewnwelediad pellach