Skip to Main Content Skip to Footer

Fframwaith Ymchwil

Rhaglen Ymchwil

Mae ymchwil a gynhelir gan ddefnyddio AD|ARC wedi’i strwythuro ar draws pedair thema.

1. Demograffeg Gymdeithasol
2. Iechyd a Lles
3. Ffyniant a Gwydnwch
4. Amgylchedd a Lle

Dogfennaeth

Canllaw i Ddefnyddwyr a Metadata

Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio data AD|ARC yn eich ymchwil ac os hoffech wybod rhagor am y cronfeydd data cenedlaethol gweler ein Canllaw i Ddefnyddwyr a metadata am ragor o wybodaeth.

download thumbnail

Canllaw i Ddefnyddiwr AD|ARC

Mae'r canllaw hwn yn rhoi trosolwg o'r data sydd wedi'u cynnwys yn AD|ARC a'r fethodoleg ar gyfer creu'r cronfeydd data cenedlaethol.

Download
download thumbnail

Metadata AD|ARC - Set Ddata Lefel Unigol

Mae'r metadata hyn yn amlinellu'r holl newidynnau sydd ar gael ar unigolion sydd wedi'u cynnwys mewn cronfeydd data cenedlaethol AD|ARC

Download
download thumbnail

Metadata AD|ARC - Set Ddata Lefel yr Aelwyd

Mae'r metadata hyn yn amlinellu'r holl newidynnau sydd ar gael ar aelwydydd sydd wedi'u cynnwys mewn cronfeydd data cenedlaethol AD|ARC

Download