Skip to Main Content Skip to Footer

Ein Tîm

Cwrdd â Ni

Mae AD|ARC yn cael ei arwain gan dîm prosiect sydd wedi’i leoli yn Ymchwil Data Gweinyddol Cymru. Mae tîm y prosiect yn cydlynu’r bartneriaeth ehangach gan gynnwys cysylltiadau ag adrannau ac asiantaethau’r Llywodraeth, Amgylcheddau Ymchwil Dibynadwy a phaneli llywodraethu i gyflawni a chefnogi’r AD|ARC gwasanaeth data a gweithgareddau ymchwil.

Y Tîm AD|ARC

team member headshot

Dr Paul Caskie

Principle Investigator

team member headshot

Sian Morrison-Rees

Lead Researcher

team member headshot

Nicholas Webster

Senior Analyst

Llywodraethiant

Er mwyn sicrhau bod AD|ARC yn atebol ac yn darparu buddion i amaethyddiaeth y DU mae tîm y prosiect yn adrodd ac yn ymgynghori â’r Llywodraeth, Academia, Undebau Ffermio, a Sefydliadau Trydydd Sector eraill ar faterion sy’n ymwneud â dylunio a rheoli llwyfan data ac ymchwil AD|ARC.

Grŵp Llywio

Mae Grŵp Llywio AD|ARC ar gyfer y DU gyfan ac yn cynnwys cynrychiolwyr o bob rhan o’r bartneriaeth AD|ARC gan gynnwys Adrannau ac Asiantaethau’r Llywodraeth, Amgylcheddau Ymchwil Dibynadwy a phaneli Llywodraethu.

Bwrdd Cynghori Academaidd

Mae Bwrdd Cynghori Academaidd AD|ARC yn cynnwys ymchwilwyr rhyngddisgyblaethol o brifysgolion a sefydliadau ymchwil ledled y DU.

Grwpiau Cyfeirio Rhanddeiliaid

Mae AD|ARC wedi sefydlu Grwpiau Cyfeirio Rhanddeiliaid yng ngweinyddiaethau’r DU, gan adlewyrchu datganoli polisi amaethyddol. Mae aelodau’r grwpiau hyn yn cynnwys Undebau Ffermio, Cymdeithasau ac Elusennau.