Skip to Main Content Skip to Footer

Publication

AD|ARC: Cam 2 ar y Gweill

Yn y blog a chyhoeddwyd gan ADR UK, mae Dr Caskie yn rhannu heriau a llwyddiannau’r cam gyntaf o’r prosiect AD | ARC (2020-2023) a’r cynlluniau ar gyfer y cam nesaf (2023-2025). Mae hyn yn cynnwys creu a defnyddio setiau data sy’n barod ar gyfer ymchwil a chydweithio â rhanddeiliaid, gyda’r nod ehangach o wella data amaethyddol a all hysbysu polisïau ac arferion. Mae canlyniadau yn ymddangos o’r prosiect yn barod, ac mae’r tîm yn gyffrous am y posibilrwydd o rannu mwy o ganfyddiadau wrth iddynt gynhyrchu’r setiau data. 

Mwy

Mwy o newyddion